Het nieuwe Nederlandse geld

uw financiële vrijheid!

Het doel van de "doe mee" campagne

De eGulden komt niet uit de lucht vallen. De eGulden is een vrijwilligersproject waar iedere gebruiker baat bij heeft. Iedereen die een ander van het bestaan van eGulden op de hoogte brengt, uitleg eraan geeft of er iets aan toevoegt is zo'n vrijwilliger. De meeste vrijwilligers doen dat werk anoniem en houden dat graag zo.

Omgekeerd zijn er vele anonieme eGuldenbezitters die het op prijs stellen dat de eGulden een breed geaccepteerde muntsoort wordt.

Het doel van de doe-mee campagne is om bezitters en vrijwilligers zonder verplichting met elkaar in contact te brengen.

Hoe werkt de "doe mee" campagne

Inspireer anderen door te vertellen wat je recent voor eGulden hebt gedaan of van plan bent te gaan doen. Ook het leveren van kritiek (positief of constructief) op een artikel, een bericht of een aspect van eGulden wordt gezien als een bijdrage. Zo maak je het anderen mogelijk om je bijdrage te waarderen. De top-25 van meest gewaardeerde bijdragen wordt daarnaast iedere maand extra beloond met 10 euro in de vorm van eGulden uit de donatiepot van de Stichting EFL en de maandwinnaar krijgt 100 euro aan eGulden.

Lezers kunnen ingediende bijdragen waarderen door minimaal 0.1 EFL te doneren. Die donatie komt rechtstreeks terecht op de rekening van degene die zijn bijdrage heeft aangemeld. De hoogte van uw donatie is uw persoonlijke uiting van waardering, terwijl het aantal donaties telt voor de plaats in de maandelijkse ranglijst.

Van maand tot maand

De "doe mee" campagne heeft een maandritme. Gedurende iedere maand worden de bijdragen van deelnemers gewaardeerd door te stemmen en te doneren. Zo wordt aan het eind van iedere maand een eindstand bereikt en op basis daarvan wordt er afgerekend.

Ook voor de deelnemers geldt zo'n maandritme. Iedereen die een eGulden donatieadres invoert is automatisch deelnemer.

Tip Vrienden van de eGulden kunnen zich aanmelden met hun vriendenadres om extra stemrechten te verkrijgen.

Gedurende een maand kan iedere deelnemer zijn kleine of grote bijdragen aan het eGulden netwerk verzamelen in een notitie. De totale maandbijdrage kan zo geleidelijk worden bijgesteld. Wordt er niets ingevuld dan passeert deze maand zonder deelname. Wordt er wel iets ingevuld dan wordt dit aan het eind van de maand automatisch gepubliceerd.

Hoe kan ik stemmen?

Er zijn twee manieren om te stemmen:

  1. Iedere bijdrage kan door iedereen worden aangekruist. Deze stemmen tellen 15% mee voor de einduitslag.
  2. Iedere bijdrage heeft een knop "Doneer". Deze brengt een eGuldenadres in beeld. Als 0.1 eGulden of meer wordt gestort telt dat als een stem. Momenteel is de waarde van 0.1 EFL gelijk aan 0,6 Eurocent Deze anonieme stemmen tellen 30% mee voor de einduitslag. Stemmen van vrienden van de e-Gulden tellen 55% mee voor de einduitslag.

Alle stortingen worden doorgestuurd naar het donatieadres van de deelnemer.

Waarom anoniem deelnemen?

Draai die vraag eens om. Waarom niet anoniem? De reden is om minder mee te laten wegen wie de inbreng aanlevert. Overigens is anonimiteit niet verplicht. Als je meent dat populariteit stemmen oplevert noem dan vooral wie je bent. Het zijn verder de bezoekers die de regels bepalen door te stemmen.

Waar komt het campagnegeld vandaan?

De maandelijkse top-25 beloning wordt betaald uit donaties die zijn ontvangen op het donatieadres van de Stichting EFL: Lg41nfee6KMKYGZxp9daonfcNsgt7VWfjC. De duur en het succes van de campagne is daarom afhankelijk van donaties op dit adres.